CHROMTech - Povrchová úprava kovů


Povrchová úprava kovů

image

ALKALICKÉ ČERNĚNÍ OCELI

Základní výrobní a zkušební podmínky stanovuje, norma DIN 50938 "Černění předmětů vyráběných ze železných kovů" ("Brünieren von Gegenständen aus Eisenwerkstoffen").

Ve smyslu této normy se pojmem černění označuje zanořování ocelových obrobků do mořicí, alkalicky-oxidačně působící lázně. Dosažené tmavé tónování závisí na jakosti materiálu obrobku, na zpracování povrchu, na kvalitě předcházejícího čištění a rovněž na typu a na stavu černící lázně.

Černěním se vytváří velmi tenká černá vrstvička oxidu železa. Síla této vrstvičky je řádově 1 μm, proto se černěním neovlivňují rozměrové charakteristiky obrobku. Na zmíněné definici je vidět, že úspěšně lze černit pouze oxidovatelné oceli, popřípadě také litiny. Nerezavějící oceli a neželezné kovy se tímto způsobem zpracovávat nemohou. Je to nejobvyklejší úprava ocelových výrobků a zajišťuje především zlepšení vzhledu a v kombinaci s konzervačními prostředky také vyšší odolnost vůči atmosferické korozi.

Provoz alkalického černění oceli je spouštěn pravidelně každé pondělí. V případě spuštění provozu mimo tyto dny na přání zákazníka jsme nuceni účtovat příplatek.

Máte dotaz? Chcete nás poptat?

Informace o stavu zakázek - Příjem a výdej zakázek

image

Mob.: +420 608 658 019
E-mail: info@chromtech.cz


Modlanská 1201/1a Teplice, CZ - 415 01
(bývalý areál Somet)
22800221, DIČ: CZ22800221